0
Ana SayfaTanımlarElektronik Veri Değişimi (EDI): Tanım, Kullanım Alanları ve Önemi

Elektronik Veri Değişimi (EDI): Tanım, Kullanım Alanları ve Önemi

Verilerin mesajlara dönüştürülmesini mümkün kılan evrensel olarak kabul edilmiş kurallara uygun olarak heterojen bilgi sistemleri arasında otomatik veri alışverişi sistemine Elektronik Veri Değişimi denir.

Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI), bir bilgisayar ile aynı türde başka bir makine arasında elektronik belge ve bilgi alışverişini tanımlayan genel bir terimdir.

Gerçekten de EDI yazılımı, belgelerin herhangi bir ön işlem veya insan müdahalesi olmaksızın doğrudan alıcının bilgisayarındaki istenen uygulamaya gönderilmesine olanak tanır. Başka bir deyişle, EDI, e-posta, mektup veya faks gibi diğer değişim ve iletişim araçlarının yerini alır.

Böylece, belgelerin işlenmesi tam otomatik hale gelir ve bilgi akışı, maliyetler ve ekiplerle iletişim açısından önemli bir rol oynar.

Ayrıca, bir EDI motorunun entegrasyonu sayesinde bilgi işleme hızını önemli ölçüde artırır. Bu motor üzerinden değiş tokuş edilen dokümanlar genellikle ticari dokümanlardır. Faturalar, satın alma siparişleri ve diğerleri gibi.

Elektronik veri alışverişi (EDI), şirketler arasındaki (siparişler, faturalar, irsaliyeler vb.) belgelerin fiziksel alışverişini değiş tokuşlarla değiştiren bir tekniktir.

Standartlaştırılmış bir biçime göre, özel bağlantılar veya (özel) bir “value-added network” (VAN) ile bağlanan bilgisayarlar arasında uluslararası teknik referans standartlarına (örn. Edifact) göre yapılandırılmıştır.

Örneğin, bir siparişin faks ile gönderilmesi ve ardından tedarikçi firmanın bir operatörü tarafından girilmesi, tedarikçi firmanın komutu yorumlayabilen bir bilgisayarına yönlendirilen bilgilerin iletilmesi ile değiştirilir.

Published Date:

Popular in This Category

Related Articles