Ana SayfaOyunlar & KonsollarLost Ark Tüm Statlar ve Bonus Etkilerin Anlamları

Lost Ark Tüm Statlar ve Bonus Etkilerin Anlamları

Lost Ark’taki Savaş İstatistikleri, sınıfınıza ve dövüş stilinize bağlı olan ek istatistikler. Toplamda altı stat var ve her biri tamamen farklı bir şey yapıyor. Statların anlamları ve açıklamalarını aşağıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Lost Ark Tüm Statlar ve Açıklamaları

STAT/EfektAçıklama/Stat Efekti
Atk. PowerDüşmanlara ne kadar alacağınızı belirlemeniz
Max HPKarakterinizin maksimum sağlığını tanımlar
Weapon Power

Karakterinizin Atk'sini arttırır. Güç

IntelligenceMage sınıfı için Atk Power statüsünü arttırır
DexterityGunner ve Assassin sınıfları için Atk Power statüsünü artırır
StrengthWarrior and Martial Artist sınıfları için Atk Gücü statüsünü artırır
Crit

Kritik oranınızı artırır

Specialization

Kimlik becerilerinizin gücünü ve verimliliğini ve uyanış beceri hasarını artırır

Domination

İtilen, etkisi azaltılan ve sendeleyen düşmanlara verilen hasarı artırır

Swiftness

Saldırı hızını, hareket hızını artırır ve beceri bekleme süresini azaltır

EnduranceFiziksel ve büyülü savunmayı artırır, aldığınız kalkanları ve iyileştirmeyi artırır
Expertise

Düşmanlara uyguladığınız debuff'ların süresini artırırken, üzerinizdeki debuff'ların süresini azaltır. Ayrıca Stagger hasarını arttırır.

Additional DamageDüşmanlara verdiğiniz hasarı ek bir yüzdeyle artırır
Atk. Speed

Yüzde olarak beceri animasyonlarını ne kadar hızlı yayınladığınız

Accuracy

Yüzde olarak sizinle aynı seviyede normal bir düşmana saldırı yapma şansınız

Crit Rate

Bir saldırının kritik vuruş olma şansını arttırır.

Crit Damage

Kritik vuruşların hasar çarpanı

Phy. Defense PiercingDüşmanın fiziksel savunmasının ne kadarını görmezden gelindiği
Mag. Defense Piercing

Düşmanın büyüsel savunmasının ne kadarını görmezden gelindiği

Bonus vs. XX tipi düşmana ne kadar fazladan hasar verildiği
VitalityMaks HP'yi sabit bir sayı kadar artırır
VigorMaks HP'yi yüzde olarak artırın
Skill Cooldown DecreaseBecerilerinizin bekleme süresini azaltır

lost-ark-stats

Lost Ark’ta Atk Power Nedir?

Atk Power veya Saldırı Gücü, becerilerinizin düşmanlara ne kadar hasar vereceğini belirleyen temel bir istatistiktir.

Ne kadar fazla Atk Power statüsü alırsanız, o kadar fazla hasar verirsiniz.


Lost Ark’ta Max HP nedir?

Maksimum HP veya maksimum can puanı, karakterinizin maksimum sağlığının ne kadar olduğunu belirleyen temel bir istatistiktir.

Ne kadar fazla Maks HP statüsü alırsanız, karakterinizin sahip olacağı maksimum HP o kadar fazla olur.


Lost Ark’taki Weapon Power Nedir?

Silah Gücü, silahınızla ilgili, onun Atk açısından ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir istatistiktir. Güç.

Ne kadar çok Silah Gücü statüsü alırsanız, o kadar çok Atk. Karakterinizin aldığı güç.


Lost Ark’ta Intelligence Nedir?

Int, Mage sınıfıyla ilgili temel niteliktir.

Bir Büyücü olarak ne kadar fazla Intelligence statüsü alırsanız, o kadar fazla Atk elde edersiniz. Karakterinizin aldığı güç.


Lost Ark’ta Dexterity Nedir?

Dex, Gunner ve Assassin sınıflarıyla ilgili temel stattır.

Bir Nişancı veya Suikastçı olarak ne kadar fazla Dexterity istatistiği alırsanız, o kadar fazla Atk elde edersiniz. Karakterinizin aldığı güç artar.


Lost Ark’ta Strength Nedir?

Strength, Savaşçı ve Dövüş Sanatçısı sınıflarıyla ilgili temel niteliktir.

Bir Savaşçı veya Dövüş Sanatçısı olarak ne kadar fazla Strength statüsü alırsanız, o kadar fazla Atk elde edersiniz. Karakterinizin aldığı güç artar.


Lost Ark’ta Crit nedir?

Kritik, karakterinizin kritik oranını belirleyen bir savaş statüsüdür.

Ne kadar çok Crit stat alırsanız, kritik Oranınız o kadar yüksek olur.

 • Savaş Seviyem 24 ve bu statü için 173’üm var, bu yüzden aşağıdakileri alıyorum
 • Kritik Oranı yüzde +12.26 arttırıldı.

Lost Ark’ta Specialization Nedir?

Specialization, kimlik becerisi ve uyanış ( awakening ) becerileri olan karakterinizin uzmanlaşmasıyla ilgili bir savaş statüsüdür.

Ne kadar fazla Specialization statüsü alırsanız, karakterinizin kimlik becerisi ve uyanış becerileri o kadar güçlü ve verimli hale gelir.

Specialization statüsünün, kimlik beceriniz ve uyanış becerilerinizle ilgili olarak tam olarak ne kadar arttığı, oynadığınız gelişmiş sınıfa bağlıdır.

Specialization 126 stat puanı için aşağıdakileri alıyorum:

 • Patlama Beceri Hasarı + yüzde 28.55.
 • Saldırılar yoluyla Blade Art metre kurtarma + yüzde 14,27.
 • Blade Art tarafından Beceri Bekleme Süresinde Azaltma + yüzde 7,13.
 • Uyanış Becerisi hasarı + yüzde 13,63.

Lost Ark’ta Domination nedir?

Domination, kalabalık kontrolü altındaki düşmanlara karşı ekstra hasarınızı belirleyen bir savaş statüsüdür.

Ne kadar fazla Hakimiyet statüsü alırsanız, itilen, etkisi azaltılan veya sendeleyen düşmanlara o kadar fazla hasar verirsiniz.

Burada 85 stat puanım var ve aşağıdakileri alıyorum:

 • Zayıflatılan düşmanlara Pushed’a verilen hasar + yüzde 10,32.
 • Sendeleyen düşmanlara verilen hasar yüzde +12,02.

Lost Ark’ta Swiftness Nedir?

Swiftness, karakterinizin becerileri ne kadar hızlı uygulayabileceğini, hareket hızını ve becerilerinizin ne kadar daha az bekleme süresine sahip olduğunu belirleyen bir savaş statüsüdür.

Ne kadar çok Çabukluk statüsü alırsanız, o kadar hızlı beceri kullanımınız olur, sahip olduğunuz hareket hızı o kadar yüksek olur ve becerilerinizin bekleme süresi o kadar az olur.

Burada 84 stat puanım var ve aşağıdakileri alıyorum

 • Saldırı Hızı + yüzde 2,85.
 • Hareket Hızı yüzde +2.85.
 • Beceri Bekleme Süresi – yüzde 3,57

Lost Ark’ta Endurance nedir?

Endurance, karakterinizin ekstra fiziksel ve büyülü savunmasını, ekstra kalkan miktarlarını ve alınan ekstra iyileştirmeyi belirleyen bir savaş statüsüdür.

Ne kadar fazla Dayanıklılık statüsü alırsanız, Phy o kadar yüksek olur. Savunma (Fiziksel Savunma) ve Mag. Savunma (Büyülü Savunma), ekstra kalkan ve aldığınız ekstra şifa.

Burada 48 stat puanım var ve aşağıdakileri alıyorum:

 • Fiziksel Savunma + yüzde 7.77.
 • Büyülü Savunma + yüzde 7,77.
 • Kalkanlar yüzde +2.42.
 • İyileştirme yüzde +3,40.

Lost Ark’ta Expertise Nedir?

Expertise, sizin tarafınızdan düşmanlara uygulanan zayıflatıcıların ve düşmanların size uyguladığı zayıflatıcıların ek süresini ve daha az süresini ve ayrıca Stagger hasarınızı belirleyen bir savaş statüsüdür.

Ne kadar fazla Uzmanlık statüsü alırsanız, düşmanlar üzerindeki debuff’larınız o kadar uzun süre dayanır, üzerinizdeki debuff’lar o kadar kısa sürer ve verdiğiniz Stagger hasarı o kadar artar.

Burada bir stat noktam var ve aşağıdakileri alıyorum:

 • Düşmanlara uyguladığınız debuff’ların süresi yüzde +0,08’dir.
 • Size uygulanan debuff’ların süresi yüzde -0,007’dir.
 • Stagger hasar bonusu yüzde +0,005.

Lost Ark’ta Additional Damage Nedir?

Additional Damage, ne kadar fazladan hasar verdiğinizi açıklayan bir saldırı statüsüdür.

Ne kadar fazla Ek Hasar statüsü alırsanız, o kadar fazla ekstra hasar verirsiniz.


Lost Ark’ta Atk. Speed nedir?

Atk Speed veya Attack Speed, becerileri ne kadar hızlı kullanabileceğinizi belirleyen bir saldırı statüsüdür.

Daha fazla Atk. Aldığınız hız statüsü, beceri animasyonlarınız o kadar hızlı olur ve böylece becerileri o kadar hızlı kullanabilirsiniz.


Lost Ark’ta Accuracy Nedir?

Accuracy, sizinle aynı seviyedeki normal bir düşmana saldırı yapma şansınızı belirleyen bir saldırı statüsüdür.

Ne kadar fazla Doğruluk statüsü alırsanız, sizden daha yüksek seviyedeki ve normal bir düşman olmayan düşmanlara saldırma şansınız o kadar yüksek olur.


Lost Ark’taki Crit Rate Nedir?

Crit. Rate veya Kritik Oran, saldırınızın kritik bir vuruş olma şansını belirleyen bir saldırı statüsüdür.

Ne kadar çok Kritik Oranı statüsü alırsanız, kritik vuruş yapma şansınız o kadar yüksek olur.


Lost Ark’ta Crit Damage Nedir?

Crit Damage veya Kritik Hasar, kritik vuruşlarınızın hasar çarpanını belirleyen bir saldırı statüsüdür.

Ne kadar çok Kritik Hasar statüsü alırsanız, kritik vuruşlarınızın hasar çarpanı o kadar yüksek olur ve böylece kritik vuruşlarınız o kadar fazla hasar verir.


Lost Ark’ta Phy. Defence Piercing Nedir?

Phy Defence Piercing veya Fiziksel Defence Piercing, düşmanın fiziksel savunmasının ne kadarını göz ardı ettiğinizi belirleyen bir saldırı statüsüdür.

Ne kadar çok Phy Defence Piercing statüsü alırsanız, düşmanın fiziksel savunmasını o kadar görmezden gelirsiniz ve böylece fiziksel saldırılar kullanarak o kadar fazla hasar verirsiniz.


Lost Ark’ta Mag Defence Piercing Nedir?

Mag Defence Piercing veya Magical Defence Piercing, düşmanın büyülü savunmasının ne kadarını görmezden geleceğinizi belirleyen bir saldırı statüsüdür.

Ne kadar çok Mag Defence Piercing statüsü alırsanız, düşmanın büyülü savunmasını o kadar çok görmezden gelirsiniz ve böylece büyülü saldırılar kullanarak o kadar fazla hasar verirsiniz.


Lost Ark’ta Bonus vs. X nedir?

X’e karşı Bonus, X tipi düşmanlara ne kadar fazladan hasar verdiğinizi belirleyen bir saldırı statüsüdür.

Ne kadar fazla Bonus vs X statüsü alırsanız, X tipi düşmanlara o kadar fazla ekstra hasar verirsiniz.


Lost Ark’ta Vitality nedir?

Vitality, karakterinizin Maks HP’sini belirleyen iki istatistikten biri olan bir savunma statüsüdür.

Ne kadar fazla Canlılık statüsü alırsanız, karakterinizin Maks HP’si o kadar yüksek olur.

Canlılık, Maks HP’yi sabit bir sayı kadar artırır.


Lost Ark’ta Vigor nedir?

Vigor, karakterinizin Maks HP’sini belirleyen iki istatistikten biri olan bir savunma statüsüdür.

Ne kadar fazla Vigor statüsü alırsanız, karakterinizin Max HP’si o kadar yüksek olur.

Vigor, Maks HP’yi yüzde miktarı kadar artırır.


Lost Ark’ta Skill Cooldown Decrease Nedir?

Skill Cooldown Decrease, becerilerinizin bekleme süresinin ne kadar az olduğunu belirleyen bir etkinlik durumudur.

Ne kadar fazla Beceri Bekleme Süresi Azaltma statüsü alırsanız, becerilerinizin bekleme süresi o kadar kısalır.

Lost Ark hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, ayrıntılı bir açıklama için Lost Ark Başlangıç Rehberimize ve Tüm Lost Ark Karakter Sınıflarına göz atmak isteyebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bizi Sosyal Medyada takip edin!

12BeğenenlerBeğen
15,848TakipçilerTakip Et
13TakipçilerTakip Et
656AboneAbone Ol

İlgili Yazılar

Daha Fazlasını Keşfedin

Construction Simulator 2022 How to Reset a Vehicle-main-min

Construction Simulator 2022: Araç Nasıl Sıfırlanır?

0
Bu simülasyon oyunu birçok karmaşık makine ve aracı simüle ettiği için Construction Simulator 2022'de bir aracı mahsur bırakmak kolaydır. Bir noktada, kendinizi bu sıkıcı...
Intel's and NVIDIA's Perspective on Moore's Law-min

Intel’in ve NVIDIA’nın Moore Yasasına Bakış Açısı

0
Yarı iletken endüstrisinin altın kuralı olan Moore yasası, her zaman yarı iletken çiplerin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Proses teknolojisi güncellemelerindeki yavaşlama ile Moore Yasası sıklıkla...
China's Zhurong rover shows Evidence large flood on Mars-min

Çin’in Zhurong uzay aracı Mars yüzeyinde büyük bir sel kanıtı buldu

0
Çin'in Zhurong gezgini, Mayıs 2021'de Mars'a indiğinden beri dolaşıp keşfediyor ve yeraltında 3 ila 10 metre derinliğe sahip bir harita oluşturmak için sürekli olarak...
10 New Survival Horror games coming in 2023-min

2023’te çıkacak 10 Yeni Hayatta Kalma -Korku oyunu

0
Hayatta kalma-korku oyunları, oyuncuların gerçek bir korku oyunu deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlayan gerçek korkutucu türdür. Karanlıkta ve biraz adrenalin dolu bir oyun seansı için...
Samsung to add satellite communication capabilities to upcoming Galaxy S23-min

Samsung, Yeni Galaxy S23’e uydu iletişim özelliği ekleyecek

0
Huawei ve Apple daha önce Mate 50 serisini ve iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını uydu iletişim özelliğiyle birlikte piyasaya sürmüştü. Öne çıkan noktalardan biri,...