0
Ana SayfaBilim & İnovasyonDepresyonla Mücadelede İyi Prebiyotikler ve Bağırsak Mikrobiyalleri Kullanılacak

Depresyonla Mücadelede İyi Prebiyotikler ve Bağırsak Mikrobiyalleri Kullanılacak

Bağırsak bakterileri sağlığın birçok yönü için önemlidir ve “zihinsel” sağlık da bir istisna değildir. Son zamanlarda, İsviçre’deki Basel Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, probiyotiklerin yalnızca antidepresanların etkisine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda depresyonu hafifletmeye de yardımcı olduğunu gösterdi. Bulgular, Nature serisi profesyonel dergiler olan Translational Psychiatry’de Haziran ayında yayınlandı.

Depresyon bir beyin hastalığıdır

Depresyon kesinlikle sadece “kötü bir ruh hali” değildir, aslında psikolojik, duygusal ve diğer belirtilerle kendini gösteren ve fiziksel belirtilerin eşlik ettiği bir beyin hastalığıdır. Kötüleştiğinde günlük yaşama, işe, ders çalışmaya, uykuya, beslenmeye vb. ciddi anlamda müdahale edecek ve hatta hastanın intihar etmesine neden olabilecek bir durumdur.

Günümüzde depresyonun tedavi etkisi tatmin edici değildir. Tedavide tatmin edici etkisi olmayan hastaların yarısından fazlası “Majör depresif bozukluk” grubuna aittir. Araştırmacılar, depresyon tedavisinin çıkmazını kırmayı umarak aktif olarak mevcut tedavileri iyileştirmeye ve yeni tedaviler geliştirmeye çalışıyorlar.

Umut verici yönlerden biri, beyin fonksiyonunun probiyotiklerle düzenlenmesidir.

Araştırma fikrinin kökeni

Sindirim sistemi hastalığı olan depresyonlu hastaların oranının genel popülasyona göre daha yüksek olduğu önceki çalışmalardan bilinmektedir; depresyonlu hastaların bağırsak bakterileri deney farelerine implante edilirse, hayvanlarda enerji eksikliği, iştahsızlık ve çevreleriyle ilgili endişe gibi depresyon belirtileri de olacaktır. 

ABD-Çin çokuluslu ortak çalışması, majör depresyonlu ve sağlıklı deneklerin bağırsak bakterilerinde 47’ye kadar farklılığa sahip olduğunu buldu.

Ek olarak, bazı araştırmalar, probiyotik alanların hafif ila orta derecede depresyon oranının daha düşük olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla araştırmacılar, iyi bağırsak bakterileriyle takviyenin antidepresanların durumlarını iyileştirmesine yardımcı olabileceğini varsaydılar.

Probiyotikler + Antidepresanlar = Daha İyi Etki

Bu çalışmada, Dr. André Schmidt ve Prof. Undine Lang liderliğindeki araştırmacılar, probiyotiklerin depresyon tedavisindeki etkilerini sistematik olarak araştırdılar.

Klinik araştırmaya katılan tüm denekler, Basel Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde yatan hastalardı ve 31 gün boyunca antidepresanlara ek olarak probiyotikler (21 denek) veya plasebo (26 denek) verildi. Ne denekler ne de araştırmacılar, hangisinin deneklerin atandığı grup olduğunu bilmiyordu. 

Araştırmacılar, tedaviden önce, tedavi sonunda ve 4 hafta sonra denekler üzerinde bir dizi test yaptı.

Sonuçlar, tüm hastalarda depresyon semptomlarının azaldığını ve daha da önemlisi, daha fazla probiyotik verilen deneklerin önemli ölçüde daha fazla iyileşme gösterdiğini belirtti.

Probiyotik alan deney grubunda depresyon semptomlarında azalma oranı %55 iken, kontrol grubundaki %40 idi.

Good Prebiotics and Gut Microbials will be used to Fight Depression-2-min
Kaynak: Unsplash

Probiyotikler depresyonla savaşmaya nasıl yardımcı olabilir?

İnsan vücudundaki bağışıklık hücrelerinin %70’inden fazlası bağırsak yolunun yakınında bulunur. Bağırsak yolunda daha az iyi bakteri olduğunda ve kötü bakteriler çoğaldığında, bağışıklık sistemini etkilemek ve vücutta kronik iltihaplanmaya neden olmak kolaydır.

Vücut uzun süre iltihaplanma durumundadır ve kan damarları, sinirler ve diğer dokular yavaş yavaş birikerek zarar görür. Zamanla, beyin lezyonları depresyonun nedenlerinden biri haline gelir.

Tersine, probiyotiklerle takviye etmek, bağırsak mikrobiyomunun bileşimini iyileştirebilir, kötü bakterileri “uzaklaştırabilir”, inflamatuar faktörleri azaltabilir ve vücudun sağlıklı bir yönde gelişmesine yardımcı olabilir.

Epilog

İnsan her şeyin ruhu olduğunu iddia etse de, her şeyden bağımsız olarak mükemmel bir şekilde var olamaz, çünkü insan ve her şey karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindedir. Küçük bakteriler ve olgunlaşmamış virüsler, insanlık tarihinde tekrar tekrar çok önemli bir rol oynamıştır ve hatta büyük salgınlarla tarih değişmiştir.

Bu açıdan bakıldığında probiyotiklerin sağlığınızı etkilemesi şaşırtıcı gelmeyebilir. Ayrıca, yaşanan sıkıntılar ve sorunlar zaten yeterince sinir bozucuyken bir de üstüne vücudun kötü bakterilerle dolması depresyonu nasıl tetiklemesin ki?


İlk görsel kaynağı: unsplash

Published Date:

Popular in This Category

Related Articles